BIII.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 wybor05112015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:25:32.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:03:26.

UWAGA OFERENCI!!!


ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.11.2015

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:43:27.
Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ 28.10.2015
 zmiana 260102015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:41:18.
Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Odpowiedzi do zapytań

Odpowiedzi do zapytań

NIP

Powołanie Skarbnika

Powołanie Burmistrza

Regon

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-10-22 14:33:19.

UWAGA OFERENCI!!!


ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.11.2015

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:48:05 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:48:56.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 zmogl21102015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:46:26.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:49:13.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:48:37.
Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:48:37
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka