BIII.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-03-23 15:06:45.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:51:16.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:35:22.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:34:50.
 Ogłoszenie o zamówieniu- unijne

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:34:04.
Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:34:04
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka