BIII.271.3.2014 II Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin

 Wybór oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-02 13:04:32.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-14 14:29:43.
 Dokumentacja techniczna inwestycji

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:29:35.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:11:26.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:09:24.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:09:24
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka