BIII.271.8.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację ciągu drogowego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Binkowice i Prusy

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-15 08:47:05.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 14:18:46.
 Dokumentacja techniczna

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:24:38.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:07:26 | Data modyfikacji: 2017-08-22 08:41:42.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:06:35.
Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:06:35
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka