Referat Finansowy

Referat finansowy wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu i stanowi jego największą część. W referacie finansowym pracuje ogółem 10 osób: skarbnik, kasjer, inspektorzy d/s księgowości podatkowej – 2 osoby, inspektorzy d/s wymiarów podatków i opłat – 2 osoby, inspektor d/s działalności gospodarczej – 1 osoba, inspektorzy d/s księgowości budżetowej – 3 osoby. Referat finansowy dokonuje wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz prowadzi księgowość i egzekucję należności w tym zakresie. W referacie wydawane są pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kasa obsługuje gminę i jej jednostki takie jak: szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, przedszkola, bibliotekę i M-GOK w Ożarowie. Księgowość budżetowa zajmuje się planowaniem i realizacją dochodów i wydatków budżetowych w gminie. Skarbnik sprawuje nadzór nad w/w zadaniem.  

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2002-12-27 12:55:00 | Data modyfikacji: 2007-01-10 09:48:27.
Data wprowadzenia: 2002-12-27 12:55:00
Data modyfikacji: 2007-01-10 09:48:27
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska