BIII.271.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę 5 sztuk tablic interaktywnych w ramach projektu AKTYWNA TABLICA

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:34:52.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:29:46.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:28:48.
Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:28:48
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka