BIII271.7.2014PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
 Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:30:35 | Data modyfikacji: 2014-06-30 10:07:20.
Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ
 Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-02 14:47:14.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-05-20 15:03:34.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:22:01.
Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:22:01
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka