Zarządzenia Burmistrza 2005 rok

 Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza mIsta i Gminy Ożarów z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie: przekazania samochodu Renault Trafic.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:33:15.
 Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu gminnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:36:17.
 Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie: przydziału lokalu mieszkalnego dla osoby niezbędnej związanej z rodzajem wykonywanej pracy zawodowej na terenie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:38:44.
 Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza i Miasta i Gminy Ożarów z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie połączenia sołectw Sobótka A i Sobótka B w jedno sołectwo o nazwie Sobótka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:43:41.
 Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie: zmniejszenia powierzchni użytkowania najmu lokalu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:46:19.
 Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie najmu lokalu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:49:28.
 Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: zbycia samochodu marki Żuk.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-08 14:45:17.
 Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-08 14:53:34.
 Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 kwietnia 2005 roku w sprawie: opracowania ukłądu wykonawczego budżetu gminy za rok 2005 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 09:10:34.
 Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 kwietnia 2005 roku w sprawie: opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 09:12:42.
 Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 kwietnia 2005 roku w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 09:14:53.
 Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Czachów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 09:16:34.
 Zarządzenie Nr 13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Sobótka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 09:22:27.
 Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 09:29:05.
 Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 14 września 2005 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:09:39.
 Zarządzenie Nr 16/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:10:56.
 Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:14:17.
 Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:16:09.
 Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:18:07.
 Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:23:16.
 Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:26:15.
 Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:27:48.
 Zarządzenie Nr 23/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:30:56.
Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:30:56
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska