ROK 2008

 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od nieruchomości w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:30:43 | Data modyfikacji: 2009-07-10 09:34:19.
 Wykaz osób prawnych, którym odroczono podatek od nieruchomości w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:35:12.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku rolnym, lesnym oraz od nieruchomości w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:36:40.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:38:39.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:40:03.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:42:09.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku od środków transportowych w 2008 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:43:35.
Data wprowadzenia: 2009-07-10 09:43:35
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska