2007

 Informacja dla uczestników przetargu nieograniczonego na wymianę stropu i adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-11-29 12:55:20 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:52:01.
 ZAL. NR 3 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-11-20 21:53:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:51:30.
 dot. postepowania w przetargu nieograniczonym na Wyminaę stropu oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-11-20 14:42:19 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:52:02.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:42:51 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:52:17.

ZAL. NR 4 DO SIWZ

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 18:59:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:56:19.
 ZAL. NR 5 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:54:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:56:34.
 ZAL. NR 3 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:53:07 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:56:48.
 ZAL. NR 2 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:52:39 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:57:06.
 ZAL. NR 1 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:52:12 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:57:35.
 SIWZ w przetrgu nieograniczonym na wymianę stropu oraz adaptację pomieszczeń na potzreby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:49:31 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:57:51.
Przetarg nieograniczony na wymianę stropu oraz
adaptację pomieszczeń na potrzeby Srodowiskowego
Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza w Ożarowie.
 Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na wymianę stropu oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:31:38 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:58:21.
 Informacja o wyborze oferty w przetargu na Wymiane dachu na budynku na Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-10-08 08:53:45 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:58:46.
 ZAŁ NR 5 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-17 11:19:38 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:59:09.
 ZAŁ NR 4 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-17 08:01:57 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:59:23.
 ZAL NR 3 DO SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-17 08:01:17 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:59:44.
 ZAŁ NR 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-14 15:21:46 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:00:38.
 ZAŁ Nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-14 15:21:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:00:53.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego wymiasny dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-14 15:20:36 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:01:11.
Przetarg nieograniczony na wymianę dachu na
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mazurkiewicza w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-09-14 15:16:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:01:27.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Glininy, Szczury, Sobótka gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-08-20 12:47:03 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:01:47.
 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Gliniany, Szczury, Sobótka gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-07-31 09:10:07 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:02:04.
 Wyjaśnienie do treści SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-07-20 11:31:43 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:02:26.
 Sprostowanie do treści SIWZ.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-07-04 11:51:47 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:02:47.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:39:15 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:03:08.
 Wyjaśnienie do SIWZ na "Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Gliniany, Szczury, Sobótka gm Ożarów".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-06-29 14:01:06 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:03:42.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Gliniany, Szczury, Sobótka gm Ożarów".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-06-29 13:35:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:04:46.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14.000 euro na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Gliniany, Szczury, Sobótka gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-06-28 12:09:04 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:05:05.
 Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia "Modernizacja kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" w Ożarowie - wymiana komina"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-06-21 14:03:32 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:05:24.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-06-13 13:12:09 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:05:45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Modernizacja Kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" w Ożarowie - wymiana komina"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-05-28 13:04:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:06:01.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro - "Modernizacja kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" w Ożarowie - wymiana komina"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-05-28 13:03:12 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:00:19.
 Ogłoszenie o zawarciu umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-02-15 09:12:35 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:06:16.
 Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę środków uzdatniania wody basenowej dla Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-01-17 12:26:48 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:06:32.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-01-11 11:50:45 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:06:48.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na dostawę paliw dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2007-01-11 11:47:20 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:07:09.
Data wprowadzenia: 2007-01-11 11:47:20
Data modyfikacji: 2014-07-09 10:07:09
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP