ROK 2009

 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2009 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-23 07:38:32.
 Wyka zosób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości z 2009 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-23 07:45:22.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od nieruchomości za 2009 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-23 07:47:28.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości w 2009 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-23 08:00:48.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości z tytułu podatków za 2009 rok w kwocie powyżej 500,00 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-23 08:01:34.
 Wykaz osób, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiący pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-24 13:23:03 | Data modyfikacji: 2010-06-24 13:24:14.
Data wprowadzenia: 2010-06-24 13:23:03
Data modyfikacji: 2010-06-24 13:24:14
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski