BIII.271.5.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2017/2018

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-09 11:48:37.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:52:29.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:09:16.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:08:19.
Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:08:19
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka