Uchwały IV kadencji Rady Miejskiej

 Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-03 14:49:40 | Data modyfikacji: 2004-02-23 10:31:37.
 Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-03 14:51:42 | Data modyfikacji: 2004-02-23 10:33:02.
 Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-03 14:55:56 | Data modyfikacji: 2004-02-23 10:39:14.
 Uchwała Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 12:49:23 | Data modyfikacji: 2004-02-23 10:38:09.
 Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 12:50:34 | Data modyfikacji: 2004-02-23 10:40:53.
 Uchwała Nr II/7/2002 Rady MIejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia zakresu czynności prawa pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej wobec Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 12:51:22 | Data modyfikacji: 2004-02-23 10:49:50.
 Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 12:59:56 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:03:30.
 Uchwala Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 13:01:54 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:05:42.
 Uchwała II/11/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2003 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 13:02:46 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:07:58.
 Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na rok 2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 13:03:46 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:09:59.
 Uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-07-04 13:05:34 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:11:47.
 Uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 08:47:49 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:12:44.
 Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:02:13 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:14:13.
 Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia komunalnego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:05:16 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:15:37.
 Uchwała III/17/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:09:22 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:17:32.
 Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawada

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:12:10 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:19:03.
 Załącznik do Uchwały Nr III/18/2002

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:13:51.
 Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:16:51 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:20:32.
 Załącznik do Uchwały Nr III/19/2002

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:18:08.
 Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:20:25 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:22:16.
 Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:22:20 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:23:39.
 Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2003-10-16 10:30:56 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:24:48.
 Uchwała Nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia diet dla radnych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 10:28:46 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:27:31.
 Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ożarów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 10:29:45 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:30:32.
 Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finasowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 11:36:32 | Data modyfikacji: 2004-02-23 11:37:52.
 Uchwała Nr V/27/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 11:52:50.
 Uchwała Nr V/28/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożaró

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 11:55:59.
 Uchwała Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia pierwszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 11:57:53.
 Uchwała Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Ożarów wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:03:30.
 Uchwała Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:12:29.
 Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:14:42.
 Uchwała Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:16:31.
 Uchwała Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:18:18.
 Uchwała Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:20:09.
 Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu zmiany Nr 10 planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:22:02.
 Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:30:31.
 Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:51:14.
 Załącznik do uchwały Nr VII/39/2003 - statut Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:04:26.
 Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:10:36.
 Załącznik do uchwały Nr VII/40/2003 - statut sołectw

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:12:41 | Data modyfikacji: 2004-02-23 13:59:48.
 Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:27:04.
 Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:29:06.
 Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:30:45.
 Uchwała Nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:37:12.
 Uchwała Nr VII/45/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarów działających w zakresie oświaty

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-02-23 13:40:40.
 Uchwała Nr VIII/46/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 13:34:43.
 Uchwała Nr VIII/47/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własności Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 13:41:02.
 Uchwała Nr VIII/48/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 13:42:54.
 Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 13:43:53.
 Uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 13:45:09.
 Uchwała Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 13:47:08.
 Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2004-2007

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:22:56.
 Uchwała Nr IX/52/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia statutów osiedli

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:24:57.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/52/2003 - Statut Osiedla I

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:26:49.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2003 - Statut Osiedla II

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:30:02.
 Uchwała Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:32:48.
 Uchwała Nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian Statutu M-GOK w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:34:26.
 Uchwała Nr IX/55/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:37:52.
 Uchwała Nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 14:39:53.
 Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/177/2001 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2001 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w miejscowości Wlonice "B"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 15:02:05.
 Załącznik graficzny do Uchwały Nr IX/57/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 15:06:02.
 Uchwała Nr IX/58/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 15:10:39.
 Uchwała Nr IX/59/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 15:12:58.
 Uchwała Nr IX/60/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-03 15:14:59.
 Uchwała Nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 11:55:19.
 Uchwała Nr X/62/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Glinianach na remont kościoła w Glinianach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 11:57:22.
 Uchwała Nr X/63/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: przyznania dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 11:59:27.
 Uchwała Nr X/64/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2002.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 12:01:46.
 Załącznik do uchwała Nr X/64/2003 - bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 12:05:20.
 Załącznik do uchwały Nr X/64/2003 - opinia biegłego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 12:06:16.
 Uchwała Nr XI/65/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 13:40:40.
 Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 13:42:14.
 Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 13:46:09.
 Uchwała Nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 14:00:09.
 Uchwała Nr XI/69/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 14:10:36.
 Uchwała Nr XI/70/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 14:23:16.
 Uchwała Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 15:03:07.
 Załącznik do uchwały Nr XI/71/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-24 15:06:36.
 Uchwała Nr XI/72/2003 Rady MIejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 07:31:55.
 Uchwała Nr XI/73/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 08:53:14.
 Uchwała Nr XI/74/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia dotacji Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Cementowni "Ożarów" w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-25 09:01:29.
 Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia dotacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 10:35:24.
 Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 10:42:07.
 Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 10:43:52.
 Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmiany uchwały Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2003 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 10:53:32.
 Załącznik do uchwały Nr XI/78/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 10:55:33.
 Uchwała Nr XII/79/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udziału Gminy Ożarów w tworzeniu Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:11:03.
 Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przybysławicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:12:59.
 Uchwała Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:14:41.
 Uchwała Nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Nr 10 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:16:51.
 Uchwała Nr XII/83/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:18:56.
 Uchwała Nr XII/84/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2004-2007.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:21:42.
 Załącznik do uchwały Nr XII/84/2003 - protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:23:20.
 Uchwała Nr XII/85/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-31 14:25:26.
 Uchwała Nr XIII/86/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:18:17.
 Uchwała Nr XIII/87/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na rok 2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:22:58.
 Uchwała Nr XIII/88/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:25:18.
 Uchwała Nr XIII/89/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:28:44.
 Uchwała Nr XIII/90/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:31:33.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:32:52.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:34:06.
 Uchwała Nr XIII/91/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:35:52.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/91/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:36:52.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/91/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:38:01.
 Uchwała Nr XIII/92/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:41:32.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/92/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:44:02.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-01 11:46:36.
 Uchwała Nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Nr 8 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 11:29:28.
 Uchwała Nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ożarów do roku 2015oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 11:33:29.
 Uchwała Nr XIII/95/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 11:34:44.
 Uchwała Nr XIV/96/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 11:42:05.
 Załącznik do uchwały Nr XIV/96/2003

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 11:43:54.
 Uchwała Nr XIV/97/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 11:46:23.
 Uchwała Nr XV/98/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: nadania statutu Publicznemu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:01:45.
 Załącznik do uchwały Nr XV/98/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:02:56.
 Uchwała Nr XV/99/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:05:00.
 Uchwała Nr XV/100/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/95/2000 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:08:18.
 Uchwała Nr XV/101/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowaną lokalu mieszkalnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:10:35.
 Uchwała Nr XV/102/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia zasad i trybu wyboru banku do obsługi budżetu jednostki.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:12:40.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/102/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:13:45.
 Uchwała Nr XVI/103/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:16:32.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/103/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:17:34.
 Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:20:01.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-02 15:21:09.
 Uchwała Nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 09:47:20.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 09:48:31.
 Uchwała Nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Ozarowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 09:50:56.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/106/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 09:51:54.
 Uchwała Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/202/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 09:54:17.
 Uchwała Nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sparwie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:05:53.
 Uchwała Nr XVI/109/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasocin - Szymanówka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:07:59.
 Uchwała Nr XVI/110/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasocin - Szymanówka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:09:50.
 Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:11:21.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/111/2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:12:22.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/111/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:13:43.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/111/2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:14:36.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/111/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:15:42.
 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XVI/111/2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:17:12.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/111/2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:18:54.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/111/2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:19:48.
 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/111/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:21:27.
 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/111/2004.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-06-03 10:23:28.
 Uchwała Nr XVII/112/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 12:53:55.
 Uchwała Nr XVII/113/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 12:55:26.
 Uchwała Nr XVII/114/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/79/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 12:59:12.
 Uchwała Nr XVII/115/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 13:01:02.
 Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 13:03:15.
 Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 13:04:59.
 Uchwała Nr XVII/118/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów i przeniesienia własności budynków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 13:13:58.
 Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Ożarów wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 13:21:32.
 Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinianach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-02 13:23:15.
 Uchwała Nr XVII/121/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasocin-Szymanówka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 09:07:52.
 Uchwała Nr XVII/122/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasocin-Szymanówka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 09:13:08.
 Uchwała Nr XVIII/123/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 12:27:18.
 Uchwała Nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 12:29:48.
 Uchwała Nr XVIII/125/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 12:32:27.
 Uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 12:34:55.
 Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:00:01.
 Uchwała Nr XVIII/128/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:02:43.
 Uchwała Nr XVIII/129/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: wspóldziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:05:15.
 Uchwała Nr XVIII/130/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/109/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeń, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:10:34.
 Uchwała Nr XVIII/131/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: trybu przyznania, rozliczenia oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznanych podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:14:16.
 Uchwała Nr XVIII/132/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia z budżetu gminy dotacji Łódzkiemu Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej i Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:16:35.
 Uchwała Nr XVIII/133/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia pomocy finsansowej Gminie Zawichost.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:24:08.
 Uchwała Nr XVIII/134/2004 Rady MIejskiej w Ożarowie w sprawie: udzielenia dotacji Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu "ALIT" w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:30:14.
 Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:31:46.
 Uchwała Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 13:33:40.
 Uchwała Nr XIX/137/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 14:03:29.
 Uchwała Nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-07-05 14:06:46.
 Uchwała Nr XX/139/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 13:57:37.
 Załącznik do uchwały Nr XXI/139/2004 - Satut Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 13:59:19.
 Uchwała Nr XXI/141/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:01:02.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:02:21.
 Uchwała Nr XXI/142/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2003 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:08:09.
 Uchwała Nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:10:28.
 Uchwała Nr XXI/144/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:11:14.
 Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:14:50.
 Uchwała Nr XXII/146/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:15:33.
 Uchwała Nr XXII/147/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:16:32.
 Uchwała Nr XXII/148/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:17:10.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/148/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:18:21.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/148/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:19:37.
 Uchwała XXII/149/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:23:16.
 Uchwała Nr XXIII/150/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:24:47.
 Uchwała Nr XXIII/151/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-24 14:26:35.
 Uchwała Nr XXIII/152/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:22:48.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:23:58.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/152/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:25:29.
 Uchwała Nr XXIII/153/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przekształcenia Zakładu budżetowego o nazwie Kryta Pływalnia "NEPTUN" w jednostkę budżetową pod nazwą Kryta Pływalnia "NEPTUN"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:27:22.
 Uchwała Nr XXIII/154/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystapienia do Związku Gmin Doliny Opatówki

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:30:26 | Data modyfikacji: 2004-11-25 11:31:10.
 Uchwała Nr XXIII/155/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Opatówki.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:35:38.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/155/2004 - Statut Związku Gmin Opatówki

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:36:48.
 Uchwała Nr XXIII/156/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-25 11:38:27.
 Uchwała Nr XXIII/157/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspierania i rozwoju edukacyjnego uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:25:31.
 Uchwała Nr XXIII/158/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2 "Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:31:45.
 Uchwala Nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:38:14.
 Uchwała Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Ożarów na lata 2005-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-06 10:54:07.
 Uchwała Nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 09:10:27.
 Uchwała Nr XXIV/162/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 09:13:30.
 Uchwała Nr XXIV/163/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 09:15:59.
 Uchwała Nr XXIV/164/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów oraz określenie granic ich obwodów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 09:18:33.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/164/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 09:54:22.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/164/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 10:08:58.
 Uchwała Nr XXIV/165/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 11:23:42.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/165/2004

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-07 11:25:04.
 Uchwała Nr XXV/166/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-17 12:29:21.
 Uchwała Nr XXV/167/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-17 12:33:26.
 Uchwała Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-17 12:35:38.
 Uchwała Nr XXV/169/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-12-17 12:38:40.
 Uchwała Nr XXV/170/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-01-12 10:48:35.
 Uchwała Nr XXVI/171/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-01-12 10:53:47.
 Uchwała Nr XXVI/172/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 11:48:27.
 Uchwała Nr XXVI/173/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 11:53:35.
 Uchwała Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 11:58:03.
 Uchwała Nr XXVII/175/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 12:00:11.
 Uchwała Nr XXVII/176/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 12:44:38.
 Uchwała Nr XXVII/177/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjmi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 12:47:24.
 Uchwała Nr XXVII/178/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 12:52:27.
 Uchwała Nr XXVII/179/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia weksla "in blanco" jako zabezpieczenie realizacji projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalych"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 12:55:14.
 Uchwała Nr XXVII/180/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie łączenia sołectw.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 12:58:27.
 Uchwała Nr XXVII/181/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sobótka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 13:06:21.
 Uchwała Nr XXVIII/182/2004 Rady Miejksiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:31:54.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Dochody budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:33:13.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:34:31.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Przychody i rozchody budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:35:30.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:36:54.
 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:38:17.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Plan przychodów i wydatków nakładów budżetowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:39:47.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:41:21.
 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:42:47.
 Uchwała Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:44:59.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/183/2005 - Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ożarów na 2005 r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:47:17.
 Uchwała Nr XXVIII/184/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:48:25.
 Uchwała Nr XXVIII/185/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:51:33.
 Uchwała Nr XXVIII/186/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:53:13.
 Uchwała Nr XXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:56:36.
 Uchwała Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:11:01.
 Uchwała Nr XXVIII/189/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zarwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:15:21.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/189/2005 - taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:17:12.
 Uchwała Nr XXVIII/190/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetwowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:18:39.
 Uchwała Nr XXVIII/191/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:20:25.
 Uchwała Nr XXVIII/192/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:25:13.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/192/2005 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:27:18.
 Uchwała Nr XXVIII/193/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji o RLM powyżej 2000

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:29:45.
 Uchwała Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracowników Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:32:37.
 Uchwała Nr XXIX/195/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:35:26.
 Uchwała Nr XXIX/196/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracownkiów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:37:36.
 Uchwała Nr XXIX/197/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ożarów działających w zakresie oświaty

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:40:00.
 Uchwała Nr XXIX/198/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:42:41.
 Uchwała Nr XXIX/199/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowego dla powiatu opatowskiego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:45:02.
 Uchwała Nr XXIX/200/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie współdziałania z Gminą Wilczyce w zakresie odbudowy drogi gminnej Nr 4257044 Łukawa-Bugaj

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 10:50:37.
 Uchwała Nr XXX/201/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-06-06 10:57:49.
 Uchwła Nr XXX/202/2005 Rady Miejskiej w Ozarowie w sprawie ustanowienia symboli i insygniów władzy samorządowej Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-06-06 11:04:21.
 Uchwała Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Ozarowie w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji udządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-06-06 11:06:47.
 Uchwała Nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-06-06 11:09:18.
 Uchwała Nr XXXII/205/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze onkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:43:48.
 Uchwała Nr XXXII/206/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:45:18.
 Uchwała Nr XXXII/207/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:47:04.
 Uchwała Nr XXXII/208/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:48:30.
 Uchwała Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2004 wraz z bilansem i rachunkiem wyników.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:50:57 | Data modyfikacji: 2005-07-07 08:53:29.
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:53:08.
 Uchwała Nr XXXIII/210/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia Regulaminu targowisk w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:57:38.
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/210/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Regulamin targowisk w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 08:59:09.
 Uchwała Nr XXXIII/211/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 w gminie Ożarów będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 09:07:27.
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/211/2005 - Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie sznas edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalych na rok szkolny 2005/2006 w gminie Ożarów będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 09:56:43.
 Uchwała Nr XXXIII/212/2005 rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczacego przygotowania i realizacji II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Oprecyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytetu II Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2005/2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:11:11.
 Uchwała Nr XXXIII/213/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:12:56.
 Uchwała Nr XXXIII/214/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:15:23.
 Uchwała Nr XXXIII/215/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:16:42.
 Uchwała Nr XXXIII/216/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:18:02.
 Uchwała Nr XXXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ożarowa.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:19:56.
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:22:15.
 Uchwała Nr XXXIII/218/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 12:58:53.
 Uchwała Nr XXXIV/219/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:00:48.
 Uchwała Nr XXXIV/220/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:11:24.
 Uchawła Nr XXXIV/221/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:12:47.
 Uchwała Nr XXXIV/222/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:15:02.
 Uchwała Nr XXXIV/223/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów do Stowarzyszenia "Szlak Staropolski".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:16:37.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/223/2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:20:14.
 Uchwała Nr XXXIV/224/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:24:56.
 Uchwała Nr XXXIV/225/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nadania nazwy ulicy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:26:36.
 Uchwała Nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw Lasocin - Szymanówka.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:29:26.
 Uchwała Nr XXXIV/227/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zabezpieczenia realizacji projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:31:10.
 Uchwała Nr XXXIV/228/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:32:23.
 Uchwała Nr XXXV/229/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ożarów umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia pod nazwą "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 10:49:36.
 Uchwała Nr XXXV/230/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/192/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:01:07 | Data modyfikacji: 2006-01-03 12:17:47.
 Uchwała Nr XXXV/231/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/211/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 w gminie Ożarów będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:11:06.
 Uchwała Nr XXXV/232/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:12:32.
 Uchwała Nr XXXV/233/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:14:46.
 Uchwała Nr XXXV/234/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:16:09.
 Uchwała Nr XXXV/235/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wzniesienia obelisku Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:17:59.
 Uchwała Nr XXXV/236/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:20:02.
 Uchwała Nr XXXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:22:32.
 Uchwała Nr XXXVI/238/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:25:34.
 Uchwała Nr XXXVI/239/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zasępstw a także wysokość i szczegółowe przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązujący na terenie gminy Ożarów w roku 2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 11:37:52.
 Uchwała Nr XXXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:07:41.
 Uchwała Nr XXXVI/241/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:09:32.
 Uchwała Nr XXXVI/242/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2006 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:11:13.
 Uchwała Nr XXXVI/243/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:13:00.
 Uchwała Nr XXXVI/244/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:55:22.
 Uchwała Nr XXXVI/245/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:56:46 | Data modyfikacji: 2006-01-05 10:59:02.
 Uchwała Nr XXXVI/246/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:58:39.
 Uchwała Nr XXXVI/247/2005 Rady Miejksiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 11:02:04.
 Uchwała Nr XXXVI/248/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 11:05:52.
 Uchwała Nr XXXVI/249/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 11:07:57.
 Uchwała Nr XXXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 11:11:11.
 Uchwała Nr XXXVI/251/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 11:12:05.
 Uchwała Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:07:49.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Dochody budżetu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:11:05.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:13:58.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:17:46.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Plan przychodów i wydatków budżetowych w 2006 roku zakładów budżetowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:19:48.
 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w 2006 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:21:41.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2006 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:23:27.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:25:44.
 Załącznik Nr 7do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu 2006 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:31:28.
 Uchwała Nr XXXVII/253/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:36:50.
 Uchwała Nr XXXVII/254/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:39:45.
 Uchwała Nr XXXVII/255/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-11 09:41:17.
 Uchwała Nr XXXVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 09:40:55.
 Uchwała Nr XXXVIII/257/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 10:01:42.
 Uchwała nr XXXVIII/258/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 10:03:16.
 Uchwała Nr XXXVIII/259/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 10:18:55.
 Uchwała Nr XXXVIII/260/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego, publicznego zakłądu opieki zdrowotnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 10:36:15.
 Uchwała Nr XXXVIII/261/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 10:40:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/262/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/79/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-16 11:02:38.
 Uchwała Nr XXXIX/263/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:49:03.
 Uchwała Nr XXXIX/264/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:50:31.
 Uchwała Nr XXXIX/265/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:52:03.
 Uchwała Nr XXXIX/266/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:53:38.
 Uchawła Nr XXXIX/267/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:55:36.
 Uchwała Nr XXXIX/268/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Glinianach na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:57:54.
 Uchwała Nr XXXIX/269/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-23 14:59:06.
 Uchwała Nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 08:22:09.
 Uchwała Nr XXXIX/271/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 08:28:01.
 Uchwała Nr XXXIX/272/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 09:37:06.
 Uchwała Nr XXXIX/273/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 09:38:43.
 Uchwała Nr XL/274/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:37:38.
 Uchwała Nr XL/275/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2005 wraz z bilansem i rachunkiem wyników.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:41:26.
 Uchwała Nr XL/276/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:43:12.
 Uchwała Nr XL/277/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za rok 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:45:12.
 Uchwała Nr XL/278/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2005.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:46:54.
 Uchwała Nr XL/279/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:48:16.
 Uchwała Nr XL/280/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:49:33.
 Uchwała Nr XL/281/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:50:43.
 Uchwała Nr XL/282/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:52:47.
 Uchwała Nr XL/283/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:54:06.
 Uchwała Nr XL/284/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:55:43.
 Uchwała Nr XL/285/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 12:58:57.
 Uchwała Nr XLI/286/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:42:22.
 Uchwała Nr XLI/287/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:44:28.
 Uchwała Nr XLI/288/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:46:04.
 Uchwała Nr XLI/289/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:47:50.
 Uchwała Nr XLI/290/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów "Przeszłość otworzy nam drogę w przyszłości".

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:50:05.
 Uchwała Nr XLI/291/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-05 11:32:06.
 Uchwała Nr XlII/292/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: ustalenia weksla "in blaco" jako zabezpieczenie realizacji zadania "Budowa wielofinkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:07:23.
 Uchwała Nr XLII/293/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia weksla "in blanco" jako zabezpieczenie realizacji zadania "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Janowicach dofinansowanego z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:13:03.
 Uchwała Nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie podziału Gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:17:25.
 Uchwała Nr XLII/295/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:19:46.
 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-12 11:26:06.
 Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:31:27.
 Uchwała Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Ożarów wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:34:36.
 Uchwała Nr XLII/299/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:37:14.
 Uchwała Nr XLII/300/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie współpracy z miastem Spisska Bela (Słowacja)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:39:36.
 Uchwała Nr XLII/301/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia poręczenia

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:42:43.
 Uchwała Nr XLII/302/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji III edycji projektu wspierania i rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytet II Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:50:17.
 Uchwała Nr XLIII/303/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów na lata 2006-2013

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:30:21.
 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów na lata 2006-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:33:10.
 Uchwała Nr XLIII/304/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:34:51.
 Uchwała Nr XLIII/305/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:36:12.
 Uchwała Nr XLIII/306/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:37:27.
 Uchwała Nr XLIII/307/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:43:26.
 Uchwała Nr XLIII/308/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia weksla in blanco jako zabezpieczenie realizacji zadania "Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:46:40.
 Uchwała Nr XLIII/309/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie ustalenia weksla in blanco jako zabezpieczenie realizacji zadania "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Janowicach dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:50:24.
 Uchwała Nr XLIII/310/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 09:53:30.
 Załącznik do Uchwały Nr XLIII/310/2006 - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:01:44.
 Uchwała Nr XLIII/311/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:07:13.
 Uchwała Nr XLIV/312/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:48:40.
 Uchwała Nr XLIV/313/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:50:43 | Data modyfikacji: 2006-10-30 10:51:17.
 Uchwała Nr XLIV/314/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:52:50.
 Uchwała Nr XLIV/315/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:55:08.
 Uchwała Nr XLIV/316/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/252/2006 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:00:12.
 Uchwała Nr XLV/317/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:01:14.
Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:01:14
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska