bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg strona główna 

ROK 2006
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 12:38:23.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 13:13:37.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2006 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 09:48:25.
 Wykaz osób prawnych, fizycznych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym umorzono podatek od nieruchomości za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 09:57:46.
 Wykaz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odroczono podatek od nieruchomości w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 10:09:33.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 10:41:29.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 11:30:14.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono podatek od środków transportowych w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 11:31:43.

Zobacz:
   ROK 2005
   ROK 2006
   ROK 2007
   ROK 2008
   ROK 2009
   ROK 2010
   ROK 2011
   ROK 2012
   ROK 2013
   ROK 2014
   ROK 2015
   Rok 2016
   ROK 2017
   ROK 2018
   ROK 2019
Data wprowadzenia: 2007-08-03 11:31:43
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl