Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Miejski w Ożarowie  www.ozarow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zmiany Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji Powód zmiany
2017-09-04 11:54:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-04 11:54
Aktualizacja 2, Studium Mapa - Kierunki Rozwoju  więcej >
2017-09-04 11:54:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-04 11:54
Aktualizacja 1, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH - część II Kierunki   więcej >
2017-09-04 11:51:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-04 11:51
Dodano kierunki_RYSUNEK_studium2017_WYLOZENIE.pdf  więcej >
2017-09-04 11:50:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-04 11:50
Dodano ZAL2_KIERUNKI_OZAROW_TEKST_projekt_2017_WYLOZENIE.pdf  więcej >
2017-09-04 11:39:15

Dodanie informacji do działu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
autor: Andrzej Ożóg
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-04 11:39
  więcej >
2017-09-01 11:35:26

Dodanie informacji do działu:
Informacja o konsultacjach 2017 rok

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-01 11:35
  więcej >
2017-09-01 11:24:29

Dodanie informacji do działu:
Nabór w Urzędzie

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-01 11:24
Zarządzenie Nr Or.I.12.2017 Burmistrza Ożarowa z dnia
17.05.2017 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora
Zespołu Szkół Ogól  więcej >
2017-08-31 13:46:24

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-31 13:46
  więcej >
2017-08-31 13:22:03

Dodanie informacji do działu:
BIII.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów

Jolanta Czarnecka
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-31 13:22
  więcej >
2017-08-31 10:10:12

Dodanie informacji do działu:
Nabór w Urzędzie

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-31 10:10
  więcej >
2017-08-30 09:09:48

Dodanie informacji do działu:
Zagospodarowanie Przestrzenne

Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
autor: Andrzej Ożóg
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-30 09:09
  więcej >
2017-08-25 14:11:58

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 14:11
  więcej >
2017-08-25 13:31:25

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:31
  więcej >
2017-08-25 13:30:19

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:30
  więcej >
2017-08-25 13:27:58

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:27
  więcej >
2017-08-25 13:23:06

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:23
  więcej >
2017-08-25 13:21:57

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:21
  więcej >
2017-08-25 13:20:58

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:20
  więcej >
2017-08-25 13:19:08

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:19
  więcej >
2017-08-25 13:17:14

Dodanie informacji do działu:
Rewitalizacja

Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-25 13:17
  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 10774
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>