Miejska Komisja Wyborcza

 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 11:58:10.
 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 11:54:11.
 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 11:47:00.
 WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A / B*

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 11:43:47.
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 22 września 2020r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Stefańska - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-09-25 09:10:04 | Data modyfikacji: 2020-09-25 09:52:15.
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 23 września 2020r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Stefańska - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-09-25 09:06:16 | Data modyfikacji: 2020-09-25 09:48:49.
 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 15 września 2020r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Stefańska - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:22:22.
 Uchwała nr 3/2020 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika TKW Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Stefańska - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:27:17.
 Uchwała nr 2/2020 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Stefańska - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:23:27.
 Uchwała nr 1/2020 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Józef Nowak - Przewodniczący posiedzenia | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:19:01.
 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2020-09-10 12:52:43.
 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2020-09-10 12:50:23.
 POSTANOWIENIE NR 279/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:24:32.
 POSTANOWIENIE NR 280/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:22:06.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 6 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:20:14.
 Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:18:32.

Zobacz:
 Miejska Komisja Wyborcza . 
Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:18:32
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP