Wybory uzupełniające okręg wyborczy nr 8.

 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie przeprowadzonych w dniu 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-10-20 13:12:27.
 POSTANOWIENIE NR 286/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:53:47.
 POSTANOWIENIE NR 285/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:51:46.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 września 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:26:28.

- Miejska Komisja Wyborcza

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:17:18.
 Postanowienie Komisarze Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:10:47.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 3 września 2020r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-09-04 13:48:43.
 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ożarowa z dnia 20 sierpnia 2020 roku. Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie w wyborach do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.:

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-21 08:00:21.
 Wykaz miejsc na terenie Gminy Ożarów przeznaczonych na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-10 08:15:07.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:49:11.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 sierpnia 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:45:51.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Świerczyński - Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:39:42.
 Zarządzenie Nr 86/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie w okręgu wyborczym nr 8.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:58:04.

Zobacz:
 Miejska Komisja Wyborcza . 
Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:58:04
Autor: Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP