Obwieszczenia 2020 rok

 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.01.2020r. wydał decyzję znak: BII.6220.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 653/5 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 08:19:51.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.01.2020r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2019 postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 12:29:13.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 13.01.2020r. znak: BII.6220.3.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE w sprawie uzgodnienia warunków dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Eksploatacja odkrywkowa ze złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:03:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 14.01.2020r. znak: BI.6733.1.2020 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA” na części działek o nr 49, 48, 47, 46/5, 46/4, 46/3, 175, 33, 32, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 393 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-14 12:45:18.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 16.01.2020r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BI.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA” na części działek o nr 49, 48, 47, 46/5, 46/4, 46/3, 175, 33, 32, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 393 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:46:02.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.01.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:19:30.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 07.02.2020r. znak: BII.6220.11.2019 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na części działek o nr ewid. 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:14:11.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.01.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 12:27:11.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 10.02.2020r. znak: BII.6220.12.2019 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działce o nr ewid. 390/2 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-11 07:39:25.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 29.01.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-11 14:08:35.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.02.2020r. znak: BII.6220.13.2019 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:03:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 03.02.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:52:09.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 14.02.2020r. znak: BI.6220.3.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” na działkach o nr ewid. 381/2, 382/4 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:56:09.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.03.2020r. o znaku sprawy: BI.6733.1.2020 decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA” na części działek o nr 49, 48, 47, 46/5, 46/4, 46/3, 175, 33, 32, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 393 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-02 12:54:53.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 05.03.2020r. na wniosek KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:22:27.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 09.03.2020r. znak: BI.6220.5.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 83, 84, 85 obr. ewid. Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:28:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 09.03.2020r. na wniosek Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k. ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:41:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 09.03.2020r. na wniosek Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. k. ul. Dekerta 18, 30 -703 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:44:13 | Data modyfikacji: 2020-03-12 08:11:59.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.03.2020r. znak: BI.6220.1.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na części działek o nr ewid. 269, 270, 271/4 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:09:09.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 11.03.2020r. znak: BI.6220.2.2020 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,BUDOWA DWÓCH ODRĘBNYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, na działkach o nr ewid. 73, 74, 75 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:10:45.
 Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania, prowadzonego na wniosek z dnia 20.12.2019r. (uzupełniony formalnie dnia 29.01.2020r.) KW SOLAR VIII Sp. z o. o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na części działki o nr ewid. 143 i na działkach o nr ewid. 137, 138, 139, 140, 141, 142 obr. ewid. Czachów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-24 18:39:17.
Data wprowadzenia: 2020-03-24 18:39:17
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych