Wybory Ławników

 Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 07:12:03 | Data modyfikacji: 2019-06-17 08:20:15.
 ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 07:29:26.
 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 07:31:40.
 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 07:34:25.
 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:30:48.
 Lista osób zgłaszających kandydata

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:33:57.
Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:33:57
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP