Dokumenty do pobrania

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:39:01.
 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:21:39.
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:23:41 | Data modyfikacji: 2019-04-18 10:28:53.
 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:27:33 | Data modyfikacji: 2019-04-18 10:29:10.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:30:44.
 Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:32:44.
 INFORMACJA o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:37:31.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicę i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:41:49.
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:45:32.
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-06 10:00:58.

Zobacz:
 Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa .  Akty prawne .  Dokumenty do pobrania .   Informacje ogólne . 
Data wprowadzenia: 2019-05-06 10:00:58
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP