Kontrole zewnętrzne w 2019 roku.

 Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.19.1.2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marek Bartkiewicz, Marcin Długosz | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:15:45.
 Wystąpienie pokontrolne - działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Fatalski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:20:53 | Data modyfikacji: 2019-02-28 14:22:03.
 Informacja pokontrolna 19/N/VII/RPO/2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Joanna Janik - Główny Specjalista, Wojciech Fąfara | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:44:32.
Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:44:32
Autor: Joanna Janik - Główny Specjalista, Wojciech Fąfara
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP