Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

 Zarządzenie Nr RM.1.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:02:44.
 Zarządzenie Nr RM.2.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:04:54.
 Zarządzenie Nr RM.3.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:10:50 | Data modyfikacji: 2019-01-31 10:11:37.
 Zarządzenie Nr RM.4.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-10 12:54:03 | Data modyfikacji: 2019-01-17 13:36:26.
 Zarządzenie Nr RM.5.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:10:08.
 Zarządzenie Nr RM.6.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:12:35.
 Zarządzenie Nr RM.7.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:15:07.
 Zarządzenie Nr RM.8.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Ożarów w 2019 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:15:21.
 Zarządzenie Nr RM.10.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:53:11 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:16:21.
 Zarządzenie Nr RM.11.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:54:44.
 Zarządzenie Nr RM.12.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:48:43.
 Zarządzenie Nr RM.13.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:53:41.
 Zarządzenie Nr RM.14.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:59:30.
 Zarządzenie Nr RM.15.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:01:33.
 Zarządzenie Nr RM.16.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:03:50.
 Zarządzenie Nr RM.17.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:05:22.
 Zarządzenie Nr RM.18.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-18 09:10:00.
 Zarządzenie Nr RM.19.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Międzyzakładowy Klub Sportowy ALIT w Ożarowie otwartego konkursu ofert , zadania z zakresu "Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2019 rok"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:09:18.
 Zarządzenie Nr RM.21.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-22 07:48:21.
 Zarządzenie Nr RM.22.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:12:11.
 Zarządzenie Nr RM.23.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:15:34.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2018 rok.

 Zarządzenie Nr RM.24.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:45:55.
 Zarządzenie Nr RM.25.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:40:17 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:44:56.
 Zarządzenie Nr RM.26.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:43:55.
 Zarządzenie Nr RM.27.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-05 14:00:23.
 Zarządzenie Nr RM.28.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego niegraniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-05 14:17:16.
 Zarządzenie Nr RM.29.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 07:44:38.
 Zarządzenie Nr RM.30.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 07:49:54.
 Zarządzenie Nr RM.31.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 07:58:15.
 Zarządzenie Nr RM.31a.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:00:55.
 Zarządzenie Nr RM.32.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej , Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:06:24.
 Zarządzenie Nr RM.33.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenie Ożarowska Akademia Seniora.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:15:20.
 Zarządzenie Nr RM.34.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:19:45.
 Zarządzenie Nr RM.35.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:24:11.
 Zarządzenie Nr RM.36.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów, w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-12 07:24:44.
 Zarządzenie Nr RM.37.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:34:21.
 Zarządzenie Nr RM.38.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisa "WINNER"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 08:44:54 | Data modyfikacji: 2019-06-06 08:48:33.
 Zarządzenie Nr RM.39.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Polski Związek Wędkarski Okręg Tarnobrzeg Koło nr 24 w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-03 10:27:24.
 Zarządzenie Nr RM.40.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Międzyzakładowy Klub Sportowy "ALIT" w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-03 10:30:22.
 Zarządzenie Nr RM.41.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-03 10:35:07.
 Zarządzenie Nr RM.42.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-03 10:41:07.
 Zarządzenie Nr RM.42.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:05:33.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:05:33
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP