Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

 Zarządzenie Nr RM.1.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:02:44.
 Zarządzenie Nr RM.2.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:04:54.
 Zarządzenie Nr RM.3.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:10:50 | Data modyfikacji: 2019-01-31 10:11:37.
 Zarządzenie Nr RM.4.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-10 12:54:03 | Data modyfikacji: 2019-01-17 13:36:26.
 Zarządzenie Nr RM.5.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:10:08.
 Zarządzenie Nr RM.6.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:12:35.
 Zarządzenie Nr RM.7.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:15:07.
 Zarządzenie Nr RM.8.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Ożarów w 2019 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:15:21.
 Zarządzenie Nr RM.10.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:53:11 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:16:21.
 Zarządzenie Nr RM.11.2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:54:44.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:54:44
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP