Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu.


Wzór deklaracji podatek od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:44:44.

Wzór deklaracji podatek rolny

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:45:37.

Wzór deklaracji podatek leśny

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:46:05.

Załącznik do deklaracji od środków transportu DT-1

 Wzór deklaracji na podatek od środków transportu DT-1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:56:44.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości .  Podatek rolny .  Podatek leśny .  Podatek od środków transportowych .  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu. .  Zwolnienia od podatków . 
Data wprowadzenia: 2019-01-31 10:56:44
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP