Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:57:17.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:44:20.
Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:44:20
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka