Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

 Zarządzenie Nr RM.1.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 10.01.2018 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:52:23.
 Zarządzenie Nr RM.3.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16.01.2018 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do Klas pierwszych szkół podstawowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:56:08.
 Zarządzenie Nr RM.4.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-01-30 09:15:15.
 Zarządzenie Nr RM.5.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Ożarów w 2018 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:49:41.
 Zarządzenie Nr RM.6.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:10:41.
 Zarządzenie Nr RM.7.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-03-08 09:03:41.
 Zarządzenie Nr RM.8.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:13:04.
 Zarządzenie Nr RM.9.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-03-08 09:06:11.
 Zarządzenie Nr RM.10.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:26:59.
 Zarządzenie Nr RM.11.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:29:56.
 Zarządzenie Nr RM.13.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania MGOK w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:34:24.
 Zarządzenie Nr RM.14.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:36:51.
 Zarządzenie Nr RM.15.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:41:42.
 Zarządzenie Nr RM.16.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:44:52.
 Zarządzenie Nr RM.17.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:46:46.
 Zarządzenie Nr RM.18.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:53:07.
 Zarządzenie Nr RM.19.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 10:56:54.
 Zarządzenie Nr RM.20.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:02:32.
 Zarządzenie Nr RM.21.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:05:56.
 Zarządzenie Nr RM.22.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:10:14.
 Zarządzenie Nr RM.23.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:17:01.
 Zarządzenie Nr RM.24.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:19:19.
 Zarządzenie Nr RM.25.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:24:18.
 Zarządzenie Nr RM.26.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:27:13.
 Zarządzenie Nr RM.27.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:28:57.
 Zarządzenie Nr RM.28.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:30:29.
 Zarządzenie Nr RM.29.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wynajem lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:45:11.
 Zarządzenie Nr RM.30.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wynajem lokali użytkowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:47:50.
 Zarządzenie Nr RM.31.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:50:24.
 Zarządzenie Nr RM.32.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:51:55.
 Zarządzenie Nr RM.33.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:54:32.
 Zarządzenie Nr RM.34.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:55:57.
 Zarządzenie Nr RM.35.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:03:14.
 Zarządzenie Nr RM.36.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:58:42 | Data modyfikacji: 2018-08-10 12:02:22.
 Zarządzenie Nr RM.37.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie sprzętu ratowniczego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:06:54.
 Zarządzenie Nr RM.38.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie sprzętu ratowniczego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:09:10.
 Zarządzenie Nr RM.39.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:10:35.
 Zarządzenie Nr RM.40.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:12:36.
 Zarządzenie Nr RM.41.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki i jelenie w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:19:21.
 Zarządzenie Nr RM.42.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, sarny i jelenie w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:21:45.
 Zarządzenie Nr RM.44.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:23:21.
 Zarządzenie Nr RM.45.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:31:25.
 Zarządzenie Nr RM.46.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:33:29.
 Zarządzenie Nr RM.47.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:35:49.
 Zarządzenie Nr RM.48.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:37:45.
 Zarządzenie Nr RM.49.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:39:45 | Data modyfikacji: 2018-11-09 10:57:22.
 Zarządzenie Nr RM.50.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:42:33 | Data modyfikacji: 2018-11-09 10:57:42.
 Zarządzenie Nr RM.51.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:14:05.
 Zarządzenie Nr RM.55.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:15:43.
 Zarządzenie Nr RM.56.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:17:14.
 Zarządzenie Nr RM.58.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugirgo przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:22:48.
 Zarządzenie Nr RM.59.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:26:05.
 Zarządzenie Nr RM.60.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:27:56.
 Zarządzenie Nr RM.61.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 października 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:29:27.
 Zarządzenie Nr RM.62.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:35:14.
 Zarządzenie Nr RM.63.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 października 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:37:46.
 Zarządzenie Nr RM.65.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:18:23.
 Zarządzenie Nr RM.66.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:21:01 | Data modyfikacji: 2018-12-13 08:26:00.
 Zarządzenie Nr RM.67.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: określenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Ożarowie tabletów do użytku służbowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:35:04 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:35:54.
 Zarządzenie Nr RM.68.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:23:12.
 Zarządzenie Nr RM.69.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:24:22.
 Zarządzenie Nr RM.70.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 listopada roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:44:40.
 Zarządzenie Nr RM.71.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 26 listopada roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:46:26.
 Zarządzenie Nr RM.72.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:51:57.
 Zarządzenie Nr RM.73.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:56:08.
 Zarządzenie Nr RM.74.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:59:53.
 Zarządzenie Nr RM.75.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:02:16.
 Zarządzenie Nr RM.76.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:06:55 | Data modyfikacji: 2019-01-17 11:08:24.
 Zarządzenie Nr RM.77.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:44:22.
 Zarządzenie Nr RM.78.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:49:35.
 Zarządzenie Nr RM.79.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-11 08:48:05.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-02-11 08:48:05
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP