Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.

Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:20:43.


Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2018-2021

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:25:51.

Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:26:22.
 Uchwała Nr 104/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:45:00.
 Uchwała Nr 103/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ożarów na lata 2018 -2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:49:12.
 Uchwała Nr 102/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:57:40.
 Uchwała Nr 10/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:01:20.
Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:01:20
Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP