Obwieszczenia 2018 rok

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.01.2018r. znak: BII.6733.3.2017 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na działkach o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:50:05.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 30.01.2018r. o znaku sprawy: BII.6733.3.2017 decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 1 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii n/N Sobótka” na części działek o numerach ewidencyjnych 24/2 i 25/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów (data podania informacji do publicznej wiadomości dnia 30.01.2018r.).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:43:42.
  Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dn. 31.01.2018r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016-2023-aktualizacja Nr II”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:29:51.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:29:51
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP