Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017

Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023

 Uchwała Nr XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-27 09:41:18 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:53:09.
 Uchwała Nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-27 09:43:09 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:53:18.
 Uchwała Nr XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Ożarów publicznych przedszkolach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-27 09:45:08 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:53:26.
 Uchwała Nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Pomocy Finansowej Gminy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:02:19.
 Uchwała Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-27 09:47:05 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:53:35.

Wniosek o zatwierdzenie taryf za wodę

 Uchwała Nr XXIX/213/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:05:46.

Załącznik Nr 1 do uchwały Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

Załącznik Nr 2 do uchwały Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Załącznik Nr 3 do uchwały Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego

 Uchwała Nr XXIX/214/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:08:28.

Załącznik Nr 1 do uchwały Plan Pracy Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:11:39.

Załącznik nr 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 Uchwała Nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:13:58.
 Uchwała Nr XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowianiu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:15:55.
 Uchwała Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów obowiązujacych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:18:36.
 Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: uchwalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości opieki nad dziećmi do lat 3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:20:02.
 Uchwała Nr XXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:21:53.
 Uchwała Nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2017 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:53:32.
 Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia regulaminu targowisk w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:55:35 | Data modyfikacji: 2017-04-03 11:09:07.
 Uchwała Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:57:25.
 Uchwała Nr XXX/225/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:59:12.
 Uchwała Nr XXX/226/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:01:00.
 Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:03:33.
 Uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:05:41.
 Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-28 07:56:20.
 Uchwała Nr XXX/230/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-28 07:51:48.
 Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:08:15.
 Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2016 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:38:14.
 Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:40:09 | Data modyfikacji: 2017-04-28 07:59:21.
 Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:43:34.
 Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:46:23 | Data modyfikacji: 2017-04-27 07:56:03.
 Uchwała Nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:47:40 | Data modyfikacji: 2017-04-27 07:55:35.
 Uchwała Nr XXXI/237/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:49:46 | Data modyfikacji: 2017-04-27 07:56:31.
 Uchwała Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:55:17.
 Uchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:50:59.
 Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-27 07:52:22.
 Uchwała Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2016 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:57:26.
 Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:03:14.
 Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:06:59.
 Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:17:55.
 Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:39:17.
 Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:40:35 | Data modyfikacji: 2017-06-12 10:44:33.
 Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:20:13.
 Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:29:19.
 Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:06:06.
 Uchwała Nr XXXIII/250/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:08:12.
 Uchwała Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:30:50.
 Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:33:18.
 Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:35:41.
 Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:15:02.
 Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:18:09 | Data modyfikacji: 2017-09-13 11:23:07.
 Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:38:14.
 Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia cząstkowego MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU EWIDENCYJNEGO SOBÓTKA W GM. OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2017-07-25 14:55:45.
 Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: uchwalenia Cząstkowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Wyszmontów w Gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:35:21 | Data modyfikacji: 2017-09-13 11:44:50.

Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023 atualizacja

 Uchwała Nr XXXVI/259/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016- 2023

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:36:55.

STATUT EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI

 Uchwała Nr XXXVI/260/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:39:22.
 Uchwała Nr XXXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 Września 2017 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-05 11:08:28 | Data modyfikacji: 2017-10-05 11:58:20.
 Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:43:55.
 Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:42:47.
 Uchwała Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:44:45.
 Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:48:32.
 Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:52:08.
 Uchwała Nr XXXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:55:03.
 Uchwała Nr XXXVIII/268/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Ożarów do projektu pn. "Partnerzy Rozwoju e- Administracja"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:56:46.
 Uchwała Nr XXXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:02:23.
 Uchwała Nr XXXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2017 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:07:37.
 Uchwała Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:10:15.
 Uchwała Nr XXXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-29 11:37:13 | Data modyfikacji: 2017-11-29 11:38:17.
 Uchwała Nr XXXVIII/273/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:12:03.
 Uchwała Nr XXXVIII/274/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:14:16.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

 Uchwała Nr XXXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarów w Granicach Administracyjnych Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:17:20.
 Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:18:59.
 Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:20:42.
 Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:26:46.
 Uchwała Nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:29:52.
 Uchwała Nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:01:48.
 Uchwała Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:31:31.
 Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotyczczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ożarowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:33:16.
 Uchwała Nr XXXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotyczczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:45:07.
 Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotyczczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lasocinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:48:50.
 Uchwała Nr XXXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotyczczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:50:43.
 Uchwała Nr XXXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:53:04.
 Uchwała Nr XXXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-12 08:07:35.
 Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:56:43.
 Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-23 08:59:33.
 Uchwała Nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:57:32.
 Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:07:02 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:06:12.
 Uchwała Nr XL/292/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:07:49.
 Uchwała Nr XL/293/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:15:26.
 Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:25:29.
 Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:26:58.
 Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:28:27.
 Uchwała Nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ożarów lub jej jednostkom organizacyjnym

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:31:33 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:18:53.
 Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:33:04.
 Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:35:16.
 Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:36:50.
 Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Ożarów i Pawłów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, działanie 3.1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:38:56.
 Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:40:29 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:58:10.
 Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały NrXXV/178/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:27:50.
 Uchwała Nr XLI/305/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:30:30.

Zobacz:
 Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:30:30
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP