Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016

 Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:27:38 | Data modyfikacji: 2016-02-15 12:32:09.
 Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:33:14.
 Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:35:41.
 Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:37:16.
  Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:39:13.
  Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:41:09.
 Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:42:46.
 Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:44:29.
 Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:46:43.
 Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji Projektu pn. "Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia" w ramach Działania 3.1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:55:28.
 Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji Projektu "Junior Sport"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:59:20.
 Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zmian Statutu Śodowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:02:10.
 Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:03:38.
 Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:10:43.
 Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:13:51.
 Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2016 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:15:28 | Data modyfikacji: 2016-03-02 09:34:46.
 Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2016 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:17:06 | Data modyfikacji: 2016-03-02 09:35:49.
 Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2016 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:19:10.
 Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:21:00.
 Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zasad ustalenia diet przewodniczacym organów wykonawczych jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:22:38.
 Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: a | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:24:58.
 Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:28:56.
 Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:33:46.
  Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:21:21.
  Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:23:01.
  Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:26:17.
 Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:28:34.
 Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:33:41 | Data modyfikacji: 2016-04-05 12:34:43.
 Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:39:00.
 Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:41:11.
 Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:20:05.
 Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:21:26 | Data modyfikacji: 2016-04-28 09:30:15.
 Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:22:58.
  Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:25:54.
  Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:27:52.
 Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-08 09:10:23 | Data modyfikacji: 2016-06-08 09:37:13.
 Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-08 09:12:41.
 Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-08 09:53:21.
 Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-08 09:51:13.
 Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-08 13:17:29.
 Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-06 08:48:07.
 Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-07-06 08:50:34.
 Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie:aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ożarów do 2020 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 07:59:15.
 Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:01:42.
 Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:04:58.
 Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:06:57.
 Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:20:06.
 Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:22:46.
 Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:24:23.
 Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:26:22.
 Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:28:25.
 Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Ożarowie w latach 2015- 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:29:58.
 Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:31:26.
 Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: współdziałania z Gminą Wojciechowice w zakresie przebudowy drogi gminnej Jasice - Wyszmontów w miejscowości Jasice

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:33:33.
 Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:35:40.
 Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:40:50.
 Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:42:47.
 Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:47:27.
 Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:49:00.
 Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie: określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:52:59.
 Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:55:49.
 Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:57:51.
 Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:59:51.
 Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:05:47.
  Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: odstąpienia od sporządzania cząstkowego ,,MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH JANIKÓW I SUCHODÓŁKA W GM. OŻARÓW”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:07:46.
 Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania ,,ZMIANY NR III MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:19:50.

Statut Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

 Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie i utworzenia Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli i nadania mu statutu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:23:51.
 Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:39:07.
 Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:42:33.
 Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:44:33.
 Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 07:38:10.
 Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 07:40:37.
 Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017 rok na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 07:43:18.
 Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 07:45:33.
 Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:00:25 | Data modyfikacji: 2016-11-23 08:30:03.
 Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:08:25.
 Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:09:46.
 Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:11:49.
 Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach administracyjnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy uchwalonych po 1 stycznia 1995r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:14:10.

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Ożarów na lata 2016-2023

 Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Ożarów na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:27:33.
 Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:03:14.
 Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany-Duranów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:15:51 | Data modyfikacji: 2017-01-16 08:52:28.
 Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:17:46.
 Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:27:19.
 Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:29:17.
 Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:39:48.
 Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:45:40.
 Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-15 07:52:51.
 Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:13:46.
 Uchwała Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-23 09:45:03 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:03:46.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/198/2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2016

Załącznik nr 3,4,5,6,7 do Uchwały Nr XVII/198/2016

 Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: Uchwalenia Budżetu Gminy Ożarów na 2017 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-23 09:47:01 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:03:20.
 Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:54:33.
  Uchwała Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów na 2017 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:56:22.
 Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:34:48.
 Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-16 08:41:55 | Data modyfikacji: 2017-01-20 07:32:45.
 Uchwała Nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:03:40.
 Uchwała Nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:05:16.
 Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:22:24.
 Uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:44:25 | Data modyfikacji: 2017-04-24 09:03:43.

Aktualizacja PGN dla Gminy Ożarów

Baza Inwentaryzacyjna

 Uchwała Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia aktualizacji o nowe zadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:10:06 | Data modyfikacji: 2017-01-02 12:04:30.

Zobacz:
 Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:10:06
Data modyfikacji: 2017-01-02 12:04:30
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP