Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015

 Uchwała Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.601

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:08:53 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:19:09.
 Uchwała Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:39:54 | Data modyfikacji: 2015-03-31 09:58:27.
 Uchwała Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:41:51 | Data modyfikacji: 2015-03-31 09:59:13.
 Uchwała Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:42:53 | Data modyfikacji: 2015-03-31 09:59:29.
 Uchwała Nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:43:58 | Data modyfikacji: 2015-03-31 09:59:49.
 Uchwała Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/352/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:44:54 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:00:33.
 Uchwała Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:46:49 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:01:09.
 Uchwała Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:48:24 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:01:30.
 Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:15:27 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:01:46.
 Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:17:18 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:02:06.
 Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:18:24 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:02:32.
 Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:19:26 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:02:52.
 Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:20:44 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:03:07.
 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:22:03 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:03:42.
 Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2015 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:23:03 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:04:00.
 Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.871

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:24:52 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:24:22.
 Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.872

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:26:51 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:20:46.
 Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz.873

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:27:36 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:21:20.
 Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz.874

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Sylwia Boduła | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:28:41 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:21:57.
 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:28:36.
  Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:31:02.
  Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZGKiM w Ożarowie za 2014 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:32:32.
 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji II etapu testów projektu systemowego pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:35:19.
  Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:36:39.
  Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:37:47.
  Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:39:05.
  Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:40:14.
  Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:42:02.
 Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany-Duranów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:31:18 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:21:16.
 Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia ZMIANY NR III MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:33:59 | Data modyfikacji: 2015-07-07 14:04:09.
 Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:38:01 | Data modyfikacji: 2015-07-07 14:05:11.
 Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia cząstkowego MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH JANIKÓW I SUCHODÓŁKA W GM. OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:40:47 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:17:05.
 Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia cząstkowego MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYSZMONTÓW W GM. OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:43:30 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:17:32.
 Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:47:32 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:20:10.
 Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz. 1740

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:48:40 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:22:38.
 Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:46:04 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:19:26.
 Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2014 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:27:29.
 Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:29:17.
 Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:31:26.
 Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.1901

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:32:47 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:24:32.
 Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji Projektu "Multisport 2015"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:56:14.
 Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz. 1902

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:05:18 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:26:45.
 Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Nr IV Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:19:29.
 Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jego przebiegu. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz.2239

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:27:40 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:25:08.
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:31:39.
 Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:36:23.
 Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:38:14.
 Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:50:46.
 Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na aktualizację opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ożarów do 2020 roku i lata następne

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:45:01.
 Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:46:13 | Data modyfikacji: 2015-07-07 13:50:57.
 Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz. 2240

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:47:56 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:28:40.
 Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:48:50 | Data modyfikacji: 2015-07-07 13:50:41.
 Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:53:47.
 Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz. 2241

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:55:53 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:29:18.
 Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:27:47.
 Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:29:00.
 Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:44:23.
 Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:45:37.
 Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz.2393

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:47:45 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:29:59.
 Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-17 12:52:17.
 Uchwała Nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w Gminie Ożarów porozumienia z powiatem Opatowskim dotyczącego złożenia i prowadzenia przedszkola socjalnego przez Powiat Opatowski

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:03:09.
 Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.2715

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:08:04 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:27:03.
 Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku o przystąpieniu do cząstkowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Janików i Suchodółka w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:11:44.
 Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia cząstkowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obrębu Ewidencyjnego Wyszmontów w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:15:15.
 Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.2716

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:17:20 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:27:37.
 Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.2717

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:22:02 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:28:22.
 Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/2015r. Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:26:45.
 Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:10:58 | Data modyfikacji: 2015-10-27 14:11:52.
 Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-27 13:59:02 | Data modyfikacji: 2015-10-27 13:59:54.
 Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:07:59.
 Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.3216

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:10:11 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:29:10.
  Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.3217

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:12:00 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:29:35.
  Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: nadania Stautu Ośrodkowi Pomoicy Społecznej w Ożarowie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.3218

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:13:52 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:29:56.
  Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:15:47.
  Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:18:47 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:21:06.
  Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:19:45.
 Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:15:18.
 Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:18:22.
 Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:41:38.
 Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016 rok na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:48:05.
 Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:57:14.

Uchwała Nr 92/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015 roku

 Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 11:04:35 | Data modyfikacji: 2015-12-28 12:03:48.
 Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:46:20.
 Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:50:03.
 Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:03:03.
 Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:44:28.
 Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:29:18 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:37:54.
 Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:24:07 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:37:43.
 Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:24:40 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:37:31.
 Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:03:38 | Data modyfikacji: 2016-01-26 07:23:54.
 Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-26 07:28:23.

Zobacz:
 Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-26 07:28:23
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP