Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014

 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:46:00.
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:49:06.
 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:51:58.
 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:53:57.
 Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:56:04.
 Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:33:27 | Data modyfikacji: 2015-03-12 08:36:51.
 Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:35:07 | Data modyfikacji: 2015-03-12 08:35:56.
 Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:58:37 | Data modyfikacji: 2015-03-12 08:30:37.
 Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-12 11:20:39 | Data modyfikacji: 2015-03-31 09:56:01.

Zobacz:
 Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2015 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2016 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2017 .  Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-03-12 11:20:39
Data modyfikacji: 2015-03-31 09:56:01
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP