Oświadczenia 2013

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-09-11 10:15:00.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-09-11 10:16:32.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:53:52.
 Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:54:57.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:56:05.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:57:03.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:57:50.
 Marian Sus - Dyrektor M-GOK w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:58:37.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:59:19.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:59:57.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:00:42.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:01:25.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:02:08.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:02:57.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:03:45.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:06:29.
  Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:06:58.
 Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:07:43.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:08:43.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:09:41.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:10:46.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:11:22.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:12:44.
 Wiesław Kurowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:13:28.
 Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:14:14.
 Elżbieta Łodygowska-Warda - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:15:05.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:15:55.
 Michał Mizera - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:16:34.
 Mirosław Nowakowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:20:39.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:22:12.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:22:49.
Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:22:49
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP