Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

 Zarządzenie Nr RM/1/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie:opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządowej ora zadań zleconych ustawami na 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:33:52.
 Zarządzenie Nr RM/2/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:35:03 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:23:03.
 Zarządzenie Nr RM/3/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:37:00 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:23:27.
 Zarządzenie Nr RM/4/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:38:01 | Data modyfikacji: 2014-06-12 11:23:45.
 Zarządzenie Nr RM/5/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przedstawieni sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:39:19 | Data modyfikacji: 2014-06-12 10:40:03.
 Zarządzenie Nr RM/6/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:42:25.
 Zarządzenie Nr RM/7/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:43:40.
 Zarządzenie Nr RM/8/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:46:27.
 Zarządzenie Nr RM/9/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:48:04.
 Zarządzenie Nr RM/10/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:50:19.
 Zarządzenie Nr RM/10a/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:52:56.
 Zarządzenie Nr RM/11/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:55:40.
 Zarządzenie Nr RM/12/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr RM/7/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 marca 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:57:27.
 Zarządzenie Nr RM/13/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:58:15.
 Zarządzenie Nr RM/14/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:59:41.
 Zarządzenie Nr RM/15/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:00:37.
 Zarządzenie Nr RM/16/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:02:58.
 Zarządzenie Nr RM/17/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 10 Przybysławicach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:08:06.
 Zarządzenie Nr RM/18/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:14:27.
 Zarządzenie Nr RM/19/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:20:33.
 Zarządzenie Nr RM/20/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-12 11:21:17.
 Zarządzenie Nr RM/21/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 07:28:33 | Data modyfikacji: 2015-01-07 07:30:02.
 Zarządzenie Nr RM/22/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:21:31.
 Zarządzenie Nr RM/23/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:22:54.
 Zarządzenie Nr RM/24/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie:

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:23:40.
 Zarządzenie Nr RM/25/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:24:32.
 Zarządzenie Nr RM/25a/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:25:39.
 Zarządzenie Nr RM/26/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:27:14.
 Zarządzenie Nr RM/27/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:28:45.
 Zarządzenie Nr RM/29/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:29:44.
 Zarządzenie Nr RM/30/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:35:55.
 Zarządzenie Nr RM/30a/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:37:30.
 Zarządzenie Nr RM/31/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:40:23.
 Zarządzenie Nr RM/32/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Ożarowie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:50:01.
 Zarządzenie Nr RM/33/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:51:33.
 Zarządzenie Nr RM/34/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 września 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:53:58.
 Zarządzenie Nr RM/36/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:57:35.
 Zarządzenie Nr RM/37/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:58:26.
 Zarządzenie Nr RM/38/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 2 października 2014 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:48:19.
 Zarządzenie Nr RM/39/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 6 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:49:27.
 Zarządzenie Nr RM/40/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:50:46.
 Zarządzenie Nr RM/41/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:52:09.
 Zarządzenie Nr RM/42/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:54:23 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:59:16.
 Zarządzenie Nr RM/43/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:55:40.
 Zarządzenie Nr RM/44/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:56:47.
 Zarządzenie Nr RM/45/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:57:52.
 Zarządzenie Nr RM/46/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:58:48.
 Zarządzenie Nr RM/47/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:23:59.
 Zarządzenie Nr RM/48/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:28:23.
 Zarządzenie Nr RM/49/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:29:42.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:29:42
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP