Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na budowę zbiornika
bezodpływowego ścieków sanitarnych z
przykanalikiem dla budynku OSP w miejscowości
Prusy gm. Ożarów

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Wzór oferty

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty aktualizacja

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-09-08 12:08:20.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 12:08:20
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka
« powrót