Zamówienia poniżej 30 000 euro

W związku z realizacją projektu pn.
„Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w
gminie Ożarów” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII:
Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1:
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy
społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ożarowie Zaprasza do składania ofert na
obsługę cateringową spotkania, które odbędzie
się 18 marca 2015 r. w godz. od 11.00 do 13.00
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Kierownik OPS Ożarów Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 09:29:39.
Data wprowadzenia: 2015-03-10 09:29:39
Autor: Kierownik OPS Ożarów Małgorzata Dębniak
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów
« powrót