Zamówienia poniżej 30 000 euro

W związku z realizacją projektu pn.
„Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w
gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja
Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie
7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza
do składania ofert na realizację usługi
związanej z przeprowadzeniem postępowań
przetargowych w celu wyłonienia wykonawców:
Szkoleń, kursów dla 18 osób, Warsztatów i
indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa
psychologicznego - dla 18 osób, Warsztatów i
indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa
zawodowego - dla 18 osób.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-03-02 15:03:54 | Data modyfikacji: 2015-03-02 15:06:17.
Data wprowadzenia: 2015-03-02 15:03:54
Data modyfikacji: 2015-03-02 15:06:17
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów
« powrót