Zamówienia poniżej 30 000 euro

Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie zaprasza
do składania ofert na obsługę cateringową
spotkania, które odbędzie się 3 grudnia 2014
r. w godz. od 11.00 do 14.00. W ramach realizacji
projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa
bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet
VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie
7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji poprzez
ośrodki pomocy społecznej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2014-11-25 19:38:51 | Data modyfikacji: 2014-12-01 09:43:04.
Data wprowadzenia: 2014-11-25 19:38:51
Data modyfikacji: 2014-12-01 09:43:04
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów
« powrót