Zapytanie ofertowe na demontaz i wywóz azbestu
2017-03-14 14:39:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na budowę zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z przykanalikiem dla budynku OSP w miejscowości Prusy gm. Ożarów
2016-09-08 12:08:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie urn wyborczych
2016-05-17 11:00:24
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na budowę garażu na samochód osobowy o powierzchni do 35m2
2016-03-22 12:06:49
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na demontaz i wywóz azbestu
2016-02-02 14:34:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykoanie i dostawę materiałów promocyjnych
2015-09-16 12:17:14
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Suchodółce.
2015-09-08 14:28:15
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na na wykonanie wymiany posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowicach.
2015-09-08 14:06:55
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. w godz. od 11.00 do 15.00
2015-08-13 07:06:54
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu
2015-06-12 14:23:54
  ...więcej

Kierownik OPS w Ożarowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń- prawo jazdy
2015-04-24 12:30:21
  ...więcej

Kierownik OPS w Ożarowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń- kursy zawodowe
2015-04-24 12:17:18
  ...więcej

Zapytanie ofertowę na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych 20sztuk
2015-04-08 09:44:01
  ...więcej

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 18 marca 2015 r. w godz. od 11.00 do 13.00
2015-03-10 09:29:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę koszy metalowych
2015-03-03 13:59:32
  ...więcej

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców: Szkoleń, kursów dla 18 osób, Warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa psychologicznego - dla 18 osób, Warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego - dla 18 osób.
2015-03-02 15:03:54
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż tablicy informacyjnej
2015-02-17 10:47:27
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 3 grudnia 2014 r. w godz. od 11.00 do 14.00. W ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
2014-11-25 19:38:51
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową
2014-05-22 12:44:41
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców: szkoleń zawodowych, kursów z zakresu doradztwa psychologicznego, kursów z zakresu doradztwa zawodowego, kursów prawa jazdy kat. "B" i "C"
2014-05-21 14:16:12
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne