Oświadczenia 2012

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:42:41.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:46:14.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:47:05.
  Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów Koniec Kadencji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:48:48.
 Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy Początek Kadencji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:49:43.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:51:03.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:52:45.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:53:24.
 Marian Sus - Dyrektor M-GOK w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:54:07.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:54:47.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:55:46.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:11:39.
  Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:19:17.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:20:20.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:20:55.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:22:52.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:23:51.
  Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:24:31.
  Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:25:45.

Anex do oświadczenia majątkowego Radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Danuta Bień

 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:26:32.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:36:56.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:38:20.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:40:51.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:41:50.
 Wiesław Kurowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:44:21.
 Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:45:10.
 Elżbieta Łodygowska-Warda - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:47:09.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:48:24.
 Michał Mizera - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:49:19.
 Mirosław Nowakowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:52:20.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:53:03.

Anex do oświadczenia majątkowego Radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Marcina Stańczyka

 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:54:42.
Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:54:42
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP