Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy

 Zarządzenie Nr Or.I.8a.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 02.05.2013 roku w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Ożarowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-22 08:32:37.
 Zarządzenie Nr Or.I.24.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 21.10.2013 roku w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie ustalonego zarządzeniem Nr 9/2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:33:39.
 Zarządzenie Nr Or.I.25.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: sprzedaży samochodu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 12:06:12.
 Zarządzenie Nr Or.I.23.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ożarów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budrzetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 12:03:02.
 Zarządzenie Nr Or.I.21.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, nadanego zarządzeniem Or.I.14/2011Burmistrza Ożarowa z dnia 05 grudnia 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:57:14.
 Zarządzenie Nr Or.I.20.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemu elektroenergetycznego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:51:33.
Zarządzenie Nr Or.I.19/2013 Burmistrza Ożarowa w sprawie: organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia  gotowości obronnej państwa. (NIE PODLEGA PUBLIKACJI do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ożarowie pok. nr 19)   

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:41:52 | Data modyfikacji: 2013-10-28 11:48:41.
 Zarządzenie Nr Or.I.18.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:37:24.
 Zarządzenie Nr Or.I.17.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała Wasilewskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:33:05.
 Zarządzenie Nr Or.I.16.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Wabika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:30:27.
 Zarządzenie Nr Or.I.15.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Bartosza Szymańskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:29:20.
 Zarządzenie Nr Or.I.14.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Pławiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:25:16.
 Zarządzenie Nr Or.I.13.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Dzikowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:23:03.
 Zarządzenie Nr Or.I.12.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:17:11.
 Zarządzenie Nr Or.I.11.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:13:10.
 Zarządzenie Nr Or.I.10.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:11:09.
 Zarządzenie Nr Or.I.9.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: dystrybucji tabletek jodowanych w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 08:55:08.
 Zarządzenie Nr Or.I.8.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 02 maja 2013 roku w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy Ożarów prowadzenia niektórych spraw Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:15:58.
 Zarządzenie Nr Or.I.7.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie nadanego zarządzeniem nr OR.I.14.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 grudnia 2011 roku z późn.zm.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:12:30.
 Zarządzenie Nr Or.I.6.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Ożarów w roku szkolnym 2013/2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:10:16 | Data modyfikacji: 2013-06-05 10:27:22.
 Zarządzenie Nr Or.I.5.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie: gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:07:22 | Data modyfikacji: 2013-05-21 11:16:41.
 Zarządzenie Nr Or.I.1.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2013.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:04:56 | Data modyfikacji: 2013-05-21 11:17:04.
 Zarządzenie Nr Or.I.4.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie: określenia trybu i zasad tworzenia i przekazywania uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-22 09:06:25 | Data modyfikacji: 2013-03-19 14:00:59.

Załącznik Nr 8 do "Polityki Bezpieczeństwa"

 Zarządzenie Nr Or.I.3.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr Or.I.2.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: "Polityki Bezpieczeństwa" w zakresie ochrony danych osobowych "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-22 09:04:14 | Data modyfikacji: 2013-03-19 14:01:34.
 Zarządzenie Nr Or.I.2.2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, nadanego zarządzeniem Nr Or.I.14.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 05 grudnia 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:54:28 | Data modyfikacji: 2013-05-21 11:16:20.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:54:28
Data modyfikacji: 2013-05-21 11:16:20
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP