Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2012 rok

 Formularz zgłoszenia uwag do uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów w 2012 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Robert Śledź | Data wprowadzenia: 2012-02-10 13:50:48 | Data modyfikacji: 2012-10-30 07:40:39.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów w 2012 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Robert Śledź | Data wprowadzenia: 2012-02-10 13:47:41 | Data modyfikacji: 2012-10-30 07:41:05.
 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2012 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Robert Śledź | Data wprowadzenia: 2012-02-10 13:44:38 | Data modyfikacji: 2012-10-30 07:41:23.

Zobacz:
 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2012 rok .  Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY . 
Data wprowadzenia: 2012-02-10 13:44:38
Data modyfikacji: 2012-10-30 07:41:23
Autor: Robert Śledź
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP