Oświadczenia 2011

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:16:49.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:17:38.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:17:50 | Data modyfikacji: 2012-08-20 11:18:19.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:19:02.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:19:39.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:20:26.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:22:49.
 Marian Sus - Dyrektor M-GOK w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:24:03.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:24:59.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:26:38.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:27:21.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:27:57.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:28:35.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:29:13.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:30:04.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:30:46.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:31:27.
 Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:14:41.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:16:06.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:16:37.

Anex do oświadczenia majątkowego Radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Bogusław Dąbrowski

 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:17:13.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:18:10.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:18:49.
 Wiesław Kurowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:19:23.
 Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:20:13.

Anex do oświadczenia majątkowego Radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Elżbieta Łodygowska-Warda

 Elżbieta Łodygowska-Warda - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:29:57.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:37:52.
 Michał Mizera - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:38:42.
 Mirosław Nowakowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:41:24.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:42:05.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-16 12:42:36.
  Oświadczenie koniec kadencji Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-08 12:46:31.
 Oświadczenie początek kadencji Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-08 12:47:11.
Data wprowadzenia: 2012-10-08 12:47:11
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP