BIII 271 3 2012 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej-ul Monte Cassino w Ożarowie

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-05-31 14:44:34.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:12:56.
 Dokumentacja przetargowa

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:08:26.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:07:46.

Zobacz:
 ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa .  BIII271.1.2012Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej .  BIII271.2.2012 Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków II etap .  BIII 271 3 2012 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej-ul Monte Cassino w Ożarowie  .  Kierownik OPS W Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów" .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2012/2013 .  Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie .  Kierownik ŚDS w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń ŚDS w Ożarowie pod budowę windy wewnętrznej dla osób niepełonsprawnych . 
Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:07:46
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka