BIII271.2.2012 Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków II etap

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-03-28 13:06:19.
 Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-20 15:12:22.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-09 10:04:04.
 Sprostowanie SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-09 09:47:40.
 Dokumenty do pobrania

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:51:24.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:38:25.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:37:13.

Zobacz:
 ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa .  BIII271.1.2012Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej .  BIII271.2.2012 Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków II etap .  BIII 271 3 2012 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej-ul Monte Cassino w Ożarowie  .  Kierownik OPS W Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów" .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2012/2013 .  Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie .  Kierownik ŚDS w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń ŚDS w Ożarowie pod budowę windy wewnętrznej dla osób niepełonsprawnych . 
Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:37:13
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka