Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy

 Zarządzenie Nr Or.I.18.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za udostępnienie odbitki kserograficznej dla osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:47:26.
 Zarządzenie Nr Or.I.17.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przygotowującejdokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:45:26.
 Zarządzenie Nr Or.I.15.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:41:59.
 Zarządzenie Nr Or.I.14.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Tomalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:39:48.
 Zarządzenie Nr Or.I.13.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Wnuk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:38:21.
 Zarządzenie Nr Or.I.12.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Szot ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:37:17.
 Zarządzenie Nr Or.I.11.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:28:49.
 Zarządzenie Nr Or.I.10.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im,. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:25:02.
 Zarządzenie Nr Or.I.9.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze oraz kierownicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:20:37.
 Zarządzenie Nr Or.I.8.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 maja 2012 roku w sprawie: zmiany osobowej w Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:16:17.
 Zarządzenie Nr Or.I.7.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 maja 2012 roku w sprawie: zmian w składzie Zespołu Zadaniowego ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:11:42.
 Zarządzenie Nr Or.I.6.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:09:40.
 Zarządzenie Nr Or.I.5.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 06 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-25 09:07:30.
 Zarządzenie Nr Or.I.4.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:00:14.
 Zarządzenie Nr Or.I.3.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2012.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:59:25 | Data modyfikacji: 2012-04-20 09:01:09.
 Zarządzenie Nr Or.I.2.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: użyczenia kserokopiarki "SHARP" AR-5316E o nr 7301100X stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 11:36:57.
 Zarządzenie Nr Or.I.1.2012 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 11:33:47.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2012-02-13 11:33:47
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP