> BIII271.1.2012Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej

BIII271.1.2012Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-24 12:13:18.
 
Program Funkcjonalno Użytkowy

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 20:03:52.
 
Odpowiedzi do pytań do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 14:22:13.

UWAGA!!!


Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej terenu budowy na dzień 27.01.2012 od godz. 10:00 do 14:00

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-25 08:02:06.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:01:07.
 
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-20 14:43:11.
 
Odpowiedzi do pytań dotyczących treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-18 09:53:55.
 
Koncepcja programowo-przestrzenna

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-18 09:22:44.
 
Odpowiedzi do pytań dotyczących treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-17 14:53:36.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-12 09:06:44.
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-12 09:05:14.

Zobacz:
 ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa .  BIII271.1.2012Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej .  BIII271.2.2012 Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków II etap .  BIII 271 3 2012 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej-ul Monte Cassino w Ożarowie  .  Kierownik OPS W Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów" .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2012/2013 .  Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie .  Kierownik ŚDS w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń ŚDS w Ożarowie pod budowę windy wewnętrznej dla osób niepełonsprawnych . 
Data wprowadzenia: 2012-01-12 09:05:14
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl