BIII271 9 2011 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Wyszmontów

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-08-25 07:54:38.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-22 09:56:11.
 Odpowiedź do pytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-18 08:40:07.
 Mapa centrum wsi Wyszmontów

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:48:40.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:35:39.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:34:35.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:33:53.

Zobacz:
 B III 341 1 2011 Rewitalizacja rynku w Ożarowie I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna .  B III 341 2 2011 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Partyzantów w Ożarowie, remont drogi gminnej odc. Zawada-Sobów .  B III 341 3 2011 Przetrag nieograniczony na montaż kolektorów słonecznych, GWC oraz wentylacji mechanicznej dla Krytej Pływalni Neptun .  BIII341 4 2011 Przetarg nieograniczony na termomodernizacje 7 obiektów na terenie gminy Ożarów .  BIII271.5.2011 Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .  BIII271.6.2011 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Dębno .  Zaproszenie do skałdania ofert na obsługe cateringową .  Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów. .  BIII271 7 2011 przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie .  BIII271.8.2011 Przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie etap II .  OR-II271.1.2011 Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe  .  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA .  BIII271 9 2011 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Wyszmontów .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2011/2012 .  Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Gliniany .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie .  OR-II271.1.2011 II Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne .  Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne . 
Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:33:53
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka