BIII271.8.2011 Przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie etap II

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-08-26 14:55:34.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz druk ZP21

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:50:25.

UWAGA


zmiana terminu składania ofert na dzień 30.06.2011

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-27 15:10:09.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-27 15:09:17.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-27 13:45:46.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-21 14:27:56.
 Odpowiedzi do zapytań do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-21 14:27:30.

U W A G A


Zamieszczone powyżej odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ, należy traktować jako modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto Zamawiający informuje, że uległa data składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 28.06.2011 godzina 10.00

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-21 14:25:46 | Data modyfikacji: 2011-06-21 14:29:08.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 21:25:17.
 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 15:31:26.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:21:35.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:21:03.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:14:19.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:13:07.

Zobacz:
 B III 341 1 2011 Rewitalizacja rynku w Ożarowie I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna .  B III 341 2 2011 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Partyzantów w Ożarowie, remont drogi gminnej odc. Zawada-Sobów .  B III 341 3 2011 Przetrag nieograniczony na montaż kolektorów słonecznych, GWC oraz wentylacji mechanicznej dla Krytej Pływalni Neptun .  BIII341 4 2011 Przetarg nieograniczony na termomodernizacje 7 obiektów na terenie gminy Ożarów .  BIII271.5.2011 Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .  BIII271.6.2011 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Dębno .  Zaproszenie do skałdania ofert na obsługe cateringową .  Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów. .  BIII271 7 2011 przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie .  BIII271.8.2011 Przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie etap II .  OR-II271.1.2011 Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe  .  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA .  BIII271 9 2011 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Wyszmontów .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2011/2012 .  Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Gliniany .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie .  OR-II271.1.2011 II Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne .  Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne . 
Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:13:07
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka