Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy

 Zarządzenie Nr Or.I.1.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-13 07:30:55.
  Zarządzenie Nr Or.I.2.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: "Polityki bezpieczeństwa" w zakresie ochrony danych osobowych oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" służącym do przetyważania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-13 07:34:12.
  Zarządzenie Nr Or.I.3.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: Powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-15 13:35:09.
 Zarządzenie Nr Or.I.4.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego(służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Leokadia Piotrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-13 08:41:43 | Data modyfikacji: 2011-07-13 08:42:53.
 Zarządzenie Nr Or.I.5.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Daniela Fryziela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2011-07-13 08:20:08.
 Zarządzenie Nr Or.I.6.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Wrony ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2011-07-13 08:22:10.
 Zarządzenie Nr Or.I.7.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2011-07-13 08:24:57.
 Zarządzenie Nr Or.I.8.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2011-08-19 10:34:32 | Data modyfikacji: 2011-08-19 10:35:53.
 Zarządzenie Nr Or.I.9.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2011-08-19 10:36:49.
 Zarządzenie Nr Or.I.10.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Danuta Mroczek | Data wprowadzenia: 2011-08-19 10:37:51.
  Zarządzenie Nr Or.I.11.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmian w składzie Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 10:55:32.
 Zarządzenie Nr Or.I.12.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 października 2011 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-09 09:54:53.
 Zarządzenie Nr Or.I.13.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontarjacie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-09 09:57:59.
  Zarządzenie Nr Or.I.14.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie: nadania REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDOWI MIEJSKIEMU w OŻAROWIE

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-29 12:35:21.
 Zarządzenie Nr Or.I.15.2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych opłat za udostępnienie informacji publicznej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:59:55.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:59:55
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP