B III 341 1 2011 Rewitalizacja rynku w Ożarowie I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-02-10 09:05:38.

Zamawiający- Burmistrz Ożarowa informuje, że do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć kostkę betonową

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-21 18:10:53 | Data modyfikacji: 2011-01-21 18:12:23.
 Odpowiedzi do pytań dotyczących SIWZ

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2011-01-21 14:31:28.
 Druk oferty z uzwględnionymi odpowiedziami na pyt. dot. SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 16:55:03.
 Odpowiedzi do pytań dotyczących SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-19 07:34:35.
 Projekty budowlane

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 15:34:05.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 15:32:51 | Data modyfikacji: 2011-01-20 16:55:50.
 Przedmiary robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 15:27:00.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 15:14:52.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 15:11:16.

Zobacz:
 B III 341 1 2011 Rewitalizacja rynku w Ożarowie I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna .  B III 341 2 2011 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Partyzantów w Ożarowie, remont drogi gminnej odc. Zawada-Sobów .  B III 341 3 2011 Przetrag nieograniczony na montaż kolektorów słonecznych, GWC oraz wentylacji mechanicznej dla Krytej Pływalni Neptun .  BIII341 4 2011 Przetarg nieograniczony na termomodernizacje 7 obiektów na terenie gminy Ożarów .  BIII271.5.2011 Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .  BIII271.6.2011 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Dębno .  Zaproszenie do skałdania ofert na obsługe cateringową .  Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów. .  BIII271 7 2011 przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie .  BIII271.8.2011 Przetarg nieograniczony na rewitalizację rynku w Ożarowie etap II .  OR-II271.1.2011 Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne .  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe  .  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA .  BIII271 9 2011 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Wyszmontów .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2011/2012 .  Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Gliniany .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie .  OR-II271.1.2011 II Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne .  Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne . 
Data wprowadzenia: 2011-01-11 15:11:16
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka